Om ein skal passe på seg sjølv, må ein passe på sinnet sitt. om ein ikkje passar på sinnet, kjem sinnet til å øydeleggje ein.

-Thiruvalluvar-

தன்னைத் தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்

தன்னையே கொல்லும் சினம்.

       -திருவள்ளுவர் -


Eg har ikkje driftstilskot. Mine klientar må difor sjølv betale alle kostnadar. Det er ikkje nødvendig med henvisning frå lege.

 

Time som ikkje avbestillast innan 48 timar før avtalt frammøtetid må betalast. Avbestilling av timen skal alltid skje via e -post.


Eg gjer merksam på å ikkje sende sensitiv informasjon om deg sjølv eller andre på epost eller sms.

 

Timeprisar : Enkel time -Individual 950 kr (50 min)


Skype timeprisar : Enkel time - Individual 950 kr (50 min)


Timeprisar : Par- og familiesamtale 1600 kr (50 min)

                 

Betaling: Kontant eller giro (kontonr 3705.05.06852)


Org nr: 987 379 510

 

Besøksadresse:  Eplehagen 23, 6810 Førde.

 
 
 
 
 
 

Kannan

(Ketheeswaran Ehamparam)

Erfaring

Eg har jobba 27 år i psykiatrisk avdeling i Helse Førde, eg har god erfaring med å behandle klientar med kognitiv terapi, både individuelt og i gruppe, eg underviser og veileder på vegne av Norsk forening for kognitiv terapi til dei som jobber i psykisk helsevern, er forelesar på sinnemestringskurs arrangert av Sosial- og Helsedepartementet, er gjesteforelesar og sensor på Høgskulen i Sogn og Fjordane og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, og har skrive artikkel om kognitiv terapi ved panikkangst med og utan agorafobi.


                                                                        Kannan.no © All Rights Reserved 2011